שעורי וידאו - פיזיקה 5 יחידות לתיכון, מכינות ולאקדמיה

      חשמל אלקטרוסטטיקה    בתהליכי הקמה