(נא לא בשבת)

לרכישת הקורס המלא יש ללחוץ כאן

 A/D ו D/A ממירים