תוכנית החוג - מדעים הנדסה אלקטרוניקה מחשבים ורובוטיקה