top of page

לרכישת קורסי וידאו באלקטרוניקה תקבילית וספרתית/ספרתיות/ארדואינו ועוד שיעזור לכם להבין ולפתור חלק מהשאלות בבגרות במדעי ההנדסה  יש ללחוץ כאן (לא בשבת)

מגמת מדעית הנדסית - מבחני בגרות במדעי ההנדסה
bottom of page