חומרי למידה - פיזיקה 5 יחידות לתיכון, מכינות ולאקדמיה