top of page

לשיעורי הודיאו לחץ כאן

מתוך ויקיפדיה

‎ (נהוג לבטא C Sharp או "סִי שַׁארפּ") היא שפת תכנות עילית מרובת-פרדיגמות, מונחית עצמים בעיקרה, המשלבת רעיונות כמו טיפוסיות חזקה, אימפרטיביות, הצהרתיות, פונקציונליות, פרוצדורליות וגנריות. השפה פותחה על ידי מיקרוסופט בשנת 2000 כחלק מפרויקט דוט נט ותוקננה בשנים 2005 ו-2006 על ידי ארגון התקינה Ecma כתקן ECMA-334 ועל ידי ארגון התקינה הבינלאומי (איזו) כתקן ISO/IEC 23270:2006.

הדמיון ל-Java

קיימים קווי דמיון רבים מאוד בין שפת C#‎ ל-Java

ההבדל המהותי ביותר בין #C ל- Java הוא מתודולוגי, #C היא שפה מונחית עצמים טהורה (Pure Object Oriented), ב- #C כל דבר הוא אובייקט, אפילו הטיפוסים הפשוטים (int, double, float, char ועוד) הם אובייקטים. Java לעומת זאת, היא אמנם מונחית עצמים אולם היא לא שפה מונחית עצמים טהורה, הטיפוסים הפשוטים הם פרימיטיביים (כמו ב-C), והיא לא מבחינה בין מתודות וירטואליות למתודות לא וירטואליות ועוד.

ביצועיות: למרות היותה חסכונית במונחים של צריכת זיכרון וזמן עיבוד, היא אינה מתחרה ישירות בשפות C / C++‎ או שפת סף.

התחביר של C#‎ מבוסס בעיקרו על שפת התכנות C++‎ .שפת #C תוכננה במטרה להשתלב בתשתית NET. הכוללת ספרייה סטנדרטית גדולה וסביבת זמן ריצה. עם זאת, השפה איננה דורשת את NET. וקיימת מערכת מקבילה לסביבת לינוקס בשם Mono. ומערכת בשם זמרין לסביבת אנדרואיד.

לאחר הפסדה של מיקרוסופט במשפט לחברת סאן, בעקבות סכסוך שפרץ ביניהן סביב המימוש של מיקרוסופט לשפת Java, שנקרא J++‎, חויבה מיקרוסופט על פי פסק הדין להפסיק לשווק את J++‎ וכן את המכונה הווירטואלית שפיתחה עבורה, MS-JVM. עקב כך הוחלט במיקרוסופט על פיתוח שפה חדשה במטרה להוות תחליף ראוי לשפות התכנות מהדור הקודם כמו ויז'ואל בייסיק או C++‎ וכן להוות יריב שקול ל-Java.

בגרסה 6 אשר יצאה ביולי 2015 הוספו התכונות הבאות: הידור כשירות (service), יבוא של טיפוסים סטטיים למרחב שם, מסנן לחריגות, אתחול אוטומטי של מאפיין לקריאה בלבד, אתחול של מילון, Await בבלוק של catch/finally, אינטרפולציה על מחרוזת והאופרטור nameof.

bottom of page