top of page

 תוכנית העשרה במדעים , רובוטיקה/רחפנים תוכנה ואלקטרוניקה עבור כיתות ה' עד ט'

כללי :

חוג רובוטיקה / רחפנים ,הנדסת תוכנה ואלקטרוניקה : מספק ידע תאורטי ומעשי בתחומים שהם בחזית הטכנולוגיה כיום , בד בבד עם לימוד והתנסות בחוקי הפיזיקה והנדסת המכונות . התוכנית כוללת לימודי תכנות בסיסיים תאורטיים ומעשיים כאחד.

בחוג רובוטיקה/רחפנים שלנו התלמידים ילמדו לתכנת - לכתוב קוד , לקרוא ולתכנן שרטוט חשמלי , לבנות פרויקטים שונים המבוססים על מיקרו בקרים תוך שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת ופשוטה לתכנות -  הארדואינו .להתאמן בסימולטור להטיס רחפנים ומטוסים ובהמשך להטיס רחפן אמיתי

 

הרציונל :

מטרת העל של החוג היא הקניית ידע תיאורטי ויישומי בתחום הנדסת האלקטרוניקה והמחשבים, תוך שילוב חקירה פיזיקאלית וחקירה מעשית. הרעיון המרכזי של החוג הוא שילוב משחק ולימוד, במסגרתו יבנו התלמידים דגמים שונים הממחישים עיקרון חדש שנלמד בכל שיעור. למימוש הבניה, מקבלת כל קבוצה ערכת פיתוח מתקדמת שמכילה את כל הנדרש כדי לממש את הרעיונות הנלמדים במסגרת החוג  , וכן כלי ממשק תכנותיים וסביבת סימולציה להרצת הרעיונות שלהם לפני מימושם בפועל .

בכל שיעור יילמד נושא חדש שיצעיד את הילדים צעד אחד קדימה בהבנה וביכולת היישום המדעית-הנדסית.

 

 

 מטרות:

הקניית ידע תאורטי ויישומי בתחום המדעים המדויקים וההנדסה  הנחשבים כמורכבים,לגילאי היסודי בצורת למידה מעניינת וקליטה שמבוססת פרויקטים (Project Based Learning - PBL - למידה מבוססת פרויקטים)

 

 יעדים:

התלמידים יכירו יבינו וידעו ליישם כ 10 אבני שפה בעולם ההנדסה – חיישני אור וחום,מרחק,מנועים ועוד.התלמידים ייפתחו פרויקטים  ויישמו אותם בפועל תוך כדי פתרון בעיות ואתגרי חשיבה.

 

 קהל היעד (גילאים וכמות):

כיתות ה-ט , כ 20 תלמידים בקבוצה

 

 מקום הפעילות:

הפעילות תועבר בחדר / כיתה / מעבדה עם מחשבים .

 

הערכים המוספים למשתתפי התוכנית :

  • פיתוח החשיבה הלוגית-פרוצדוראלית

  • פיתוח יכולת התמודדות עם תקלות

  • פיתוח החשיבה הטכנית והמתמטית

  • פיתוח מיומנות התכנות

  • פיתוח היכולת המוטורית

  • עידוד חשיבה עצמאית יוצרת

  • פיתוח יכולת ניתוח של תהליכם הנדסיים

  • בניית השייכות החברתית, הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות העצמית

bottom of page