top of page

 

בינה מלאכותית - Artificial intelligence - AI

כללי :

היא שם מטאפורי למצב שבו מנסים לדמות את יכולות החשיבה האנושית באמצעים טכנולוגיים, למשל, באמצעות למידת מכונה. התחום הוא ענף של מדעי המחשב, העוסק ביכולת לתכנן מחשבים לפעול באופן המציג יכולות המשתוות להתנהגותה של הבינה האנושית.

בינה מלאכותית נחקרת בשתי רמות:

  • בינה מלאכותית דמוית אנוש, שבה המחשב חושב ומסיק מסקנות באופן דומה לזה של המוח האנושי.

  • בינה מלאכותית שאינה דמוית אנוש, שבה המחשב יגיע ליכולות עצמאיות לחשיבה, ללא קשר לדרך שבה המוח האנושי עושה זאת .

 

בינה מלאכותית מסווגת לפי ביצועים:

  • בינה מלאכותית חזקה: שבה התוכנה אמורה לבצע חיקוי של פעילות השכל והחשיבה, באופן כללי: פתרון בעיות כללי, וכדומה.

  • בינה מלאכותית צרה, שבה התוכנה מיועדת לבצע פעילות נבונה בתחום יישום מוגדר: משחק שח־מט, גילוי הוכחות בגאומטריה, מומחיות ספציפית, וכדומה.                                                                                   (מתוך ויקיפידיה)

bottom of page