(נא לא בשבת)

חומרי למידה-מחשבים שפת פייתון 
 לרכישת הקורס המלא יש ללחוץ כאן