top of page

לשיעורי הוידיאו המלאים  לחץ כאן

7777.jpg

מתוך ויקיפדיה

פייתון (באנגלית: Python) היא שפת תכנות דינמית מהנפוצות ביותר. פייתון תוכננה תוך שימת דגש על קריאוּת הקוד, וכוללת מבנים המיועדים לאפשר ביטוי של תוכניות מורכבות בדרך קצרה וברורה. אחד המאפיינים הבולטים בתחביר השפה הוא השימוש בהזחה להגדרת בלוקים של קוד (ללא שימוש בסוגריים או במילים שמורות לצורך כך, כמו ברוב השפות הנפוצות).

פייתון היא שפה מרובת־פרדיגמות, המאפשרת תכנות מונחה־עצמים, תכנות פרוצדורלי, ובמידה מסוימת גם תכנות פונקציונלי. לשפה ספרייה סטנדרטית גדולה וענפה, והיא תומכת באופן מובנה בהרחבה שלה אל שפות אחרות (בתלות במפרש: C‏, ++C,‏ Java‏ ו־#C).

לשפה שתי גרסאות ראשיות, פייתון 2 ופייתון 3. פייתון 2 איננה בפיתוח יותר, והתמיכה בה הסתיימה ב־2020.

פייתון מדורגת באופן עקבי כאחת משפות התכנות הפופולריות ביותר. השפה נוצרה על ידי גואידו ואן רוסום (נולד ב-31 בינואר 1956 הוא מתכנת ממוצא הולנדי) בתחילת שנות התשעים .

מאפייני השפה

תוכניות פייתון נכתבות בקובצי טקסט, שעל־פי קונבנציה נשמרים במערכת ההפעלה בסיומת py. תוכניות פייתון עשויות לכלול קבצים רבים.על מנת להריץ קוד פייתון יש לבחור מימוש – מהדר או מפרש – שיתרגם את הטקסט של התוכנית לפקודות שיתבצעו במעבד. לפייתון קיים "מימוש־ייחוס" כלומר מערכת שהיא זו שמגדירה את ההתנהגות של קוד שנכתב בשפה – בשם CPython. המימוש־ייחוס פועל בשני שלבים נפרדים: הידור והרצה.

בשלב הראשון, קוד פייתון מהודר לשפת ביניים נמוכה, מבוססת מחסנית (Bytecode). תוצאת ההידור הזה נשמרת בקבצים עם הסיומת pyc. בעת הרצה, סביבת זמן הריצה (המפרש) מריצה את קוד הביניים לעיתים קרובות שני השלבים מתבצעים בתגובה לפקודה בודדת של המשתמש (כגון לחיצה כפולה על אייקון של קובץ שנכתב בשפה), אך תוצאת השלב הראשון נשמרת בקובץ נפרד כך שבהיעדר שינוי לקובץ הטקסט (קובץ py.) אין צורך לחזור על פעולת ההידור. כמו עבור כל שפת ביניים, יש להתקין מפרש פייתון על המכונה המבצעת, שמסוגל להריץ את קוד הביניים הנתון; מפרשים הם סטנדרט המובנה ברוב ההפצות של לינוקס, אך עבור מערכות הפעלה אחרות (כגון חלונות) יש לבצע התקנה עצמאית.

בנפרד מהתהליך המתואר לעיל, CPython תומך במצב פיתוח אינטראקטיבי, המאפשר לכתוב שורות קוד בודדות אשר יורצו מידית. מצב זה מאפשר לראות במהירות מה יהיו התוצאות של חלקים קטנים מהקוד, לערוך ניסויים, או לשמש כמחשבון שולחני.

מלבד CPython ישנם מימושים נוספים לשפה, בהם כאלה המשתמשים במנגנון JIT, וקיימים גם קומפיילרים לשפה המהדרים קוד של השפה אל שפת מכונה, לעיתים דרך שפת ביניים כגון ++C.

IPython מהווה מעטפת פקודה לשפת תכנות זו.

bottom of page